wtorek, 8 września 2015

Śródlądowy bór sosnowy suchy - Flechten-Kiefernwald

Śródlądowy bór sosnowy suchy

Flechten-KiefernwaldCladonio-Pinetum - Śródlądowy bór sosnowy suchy - Flechten-Kiefernwald


Śródlądowy bór sosnowy świeży rośnie na ubogich gruntach piaszczystych - bielicach i arenosolach. Spotykany na wydmach i sandrach. Las ten znajduje się na liście siedlisk przyrodniczych Natura 2000 - kod 91T0 sosnowy bór chrobotkowy. Niemiecki odpowiednik to Flechten-Kiefernwald.


Der Flechten-Kiefernwald wächst auf sandigen Böden - Podsol oder Podsol-Ranker.Er basiert auf den Dünen und Sander gesehen. Dieser Wald ist auf der Liste von FFH-Lebensraumtypen (Natura 2000) - Code 91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder. Śródlądowy bór sosnowy suchy ist die polnische Äquivalent.

Drzewostan - Waldbestand

Sosna zwyczajna - Waldkiefer


Betula pendula - brzoza brodawkowata (f.) - Hänge-Birke (ż.), Sandbirke (ż.), Weißbirke (ż.), Warzenbirke (ż.)
Pinus sylvestris - sosna zwyczajna (f.) - Waldkiefer (ż.), Gemeine Kiefer (ż.), Rotföhre (ż.), Weißkiefer (ż.), Forche (ż.)


drzewostan (m.) - Waldbestand (m.), Baumbestand (m.)

Podszyt - Unterholz

Jałowiec pospolity - Gemeiner Wacholder

Juniperus communis - jałowiec pospolity (m.) - Gemeiner Wacholder (m.)
Viscum album - jemioła pospolita (f.), jemioła biała (f.), strzęśla (f.) - Weißbeerige Mistel (ż.), Weiße Mistel (ż.), Laubholz-Mistel (ż.), einfach Miste (ż.) 


podszyt (m.), poszycie lasu (n.) - Unterholz(n.)


Runo leśne i porosty - Krautschicht und Flechten
Borówka czarna - Heidelbeere


Calluna vulgaris - wrzos pospolity (m.) - Besenheide (ż.), Heidekraut (n.), Erika (ż.)
Chimaphila umbellata - pomocnik baldaszkowy (m.) - Dolden-Winterlieb (n.), Doldiges Winterlieb (n.), Doldiges Wintergrün (n.)
Corynephorus canescens - szczotlicha siwa (f.) - Silbergras(n.)
Dicranum fuscescens - widłoząb ciemny (m.) - Braunes Gabelzahnmoos  (n.)
Dicranum polysetum - widłoząb kędzierzawy (m.) - Gewelltblättriges Gabelzahnmoos (n.)
Dicranum scoparium - widłoząb miotlasty (m.) - Gewöhnliches Gabelzahnmoos (n.)
Diphasiastrum complanatum - widlicz spłaszczony (m.) - Gewöhnliche Flachbärlapp (m.)
Festuca ovina - kostrzewa owcza (f.) - Echter Schaf-Schwingel(m.),  Eigentlicher Schwingel(m.), Gemeiner Schwingel(m.)
Hylocomium splendens - gajnik lśniący (m.) - Etagenmoos, (n.), Stockwerkmoos (n.)
Melampyrum pratense - pszeniec zwyczajny (m.) - Wiesen-Wachtelweizen (m.)
Monotropa hypopitys - korzeniówka pospolita (f.) - Fichtenspargel (m.)
Pleurozium schreberi - rokietnik pospolity (m.) - Rotstängelmoos (n.)
Ptilium crista-castrensis - piórosz pierzasty (m.) - Echtes Federmoos (n.), Farnwedelmoos(n.)
Pyrola chlorantha - gruszyczka zielonawa (f.) - Grünblütige Wintergrün (n.), Grünliches Wintergrün (n.)
Pyrola minor - gruszyczka mniejsza (f.) - Kleines Wintergrün (n.)
Pyrola rotundifolia - gruszyczka okrągłolistna (f.) - Rundblättriges Wintergrün (n.)
Trientalis europaea - siódmaczek leśny (m.) - Siebenstern
Vaccinium myrtillus - borówka czarna (f.), czarna jagoda (f.) - Heidelbeere (ż.), Blaubeere (ż.), Schwarzbeere (ż.), Mollbeere (ż.), Wildbeere (ż.), Waldbeere (ż.), Bickbeere (ż.), Zeckbeere (ż.), Moosbeere (ż.)
Vaccinium uliginosum - borówka bagienna (f.) - Rauschbeere (ż.), Trunkelbeere (ż.), Moorbeere (ż.), Nebelbeere (n.)
Vaccinium vitis-idaea - borówka brusznica (f.) - Preiselbeere (ż.)
Cladonia arbuscula - chrobotek leśny (m.) - Es sind keine Namen in der deutschen
Cladonia furcata - chrobotek widlasty(m.) - Es sind keine Namen in der deutschen 
Cladonia gracilis - chrobotek wysmukły (m.) - Es sind keine Namen in der deutschen 
Cladonia rangiferina - chrobotek reniferowy (m.) - Echte Rentierflechte (ż.)
Peltigera aphthosa - pawężnica brodawkowata (f.) - Apfelflechte (ż.)
Ptilidium ciliare - rzęsiak pospolity - Behaartes Federchen-Lebermoos Großes (n.), Sand-Federchen-Lebermoos (n.)

porosty (pl.m.) - Flechten (pl.ż.)
runo leśne (n.) - Krautschicht(ż.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz