niedziela, 6 września 2015

Suboceaniczny bór sosnowy świeży - Weißmoos-Kiefernwald

Suboceaniczny bór sosnowy świeży

Weißmoos-Kiefernwald


Suboceaniczny bór sosnowy świeży to popularne zbiorowisko roślinne. Las ten występuje głównie na nizinach. Rośnie on na glebach bielicowych. Niemiecki odpowiednik to Weißmoos-Kiefernwald.

Weißmoos-Kiefernwald ist ein beliebtes Pflanzengemeinschaft. Dieser Wald auftritt in den Niederungen. Er wächst auf der Bleicherde. Suboceaniczny bór sosnowy świeży ist die polnische Äquivalent.

Drzewostan - Waldbestand

Sosna zwyczajna - Waldkiefer

Autor: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (Wikipedia, public domain) 

Betula pendula - brzoza brodawkowata (f.) - Hänge-Birke (ż.), Sandbirke (ż.), Weißbirke (ż.), Warzenbirke (ż.)
Fagus sylvatica - buk zwyczajny (m.) - Rotbuche (ż.)
Picea abies - świerk pospolity (m.) - Gemeine Fichte (ż.)
Pinus sylvestris - sosna zwyczajna (f.) - Waldkiefer (ż.), Gemeine Kiefer (ż.), Rotföhre (ż.), Weißkiefer (ż.), Forche (ż.)
Quercus petraea - dąb bezszypułkowy (m.) - Traubeneiche (ż.)
drzewostan (m.) - Waldbestand (m.), Baumbestand (m.)

Podszyt - Unterholz

Kruszyna pospolita - Falbaum

Frangula alnus - kruszyna pospolita (f.) - Falbaum (m.)
Juniperus communis - jałowiec pospolity (m.) - Gemeiner Wacholder (m.)
Juniperus sabina - jałowiec sabiński (m.) - Sadebaum (m.)
Sorbus aucuparia - jarząb pospolity (m.), jarzębina (f.) - Vogelbeere (ż.)
Viscum album - jemioła pospolita (f.), jemioła biała (f.), strzęśla (f.) - Weißbeerige Mistel (ż.), Weiße Mistel (ż.), Laubholz-Mistel (ż.), einfach Miste (ż.) 
podszyt (m.), poszycie lasu (n.) - Unterholz(n.)

Runo leśne i porosty - Krautschicht und Flechten

  

Wrzos pospolity - Basenheide

Calluna vulgaris - wrzos pospolity (m.) - Besenheide (ż.), Heidekraut (n.), Erika (ż.)
Chimaphila umbellata - pomocnik baldaszkowy (m.) - Dolden-Winterlieb (n.), Doldiges Winterlieb (n.), Doldiges Wintergrün (n.)
Deschampsia flexuosa - śmiałek pogięty (m.) - Draht-Schmiele (ż.), Geschlängelte Schmiele (ż.)
Dicranum fuscescens - widłoząb ciemny (m.) - Braunes Gabelzahnmoos  (n.)
Dicranum polysetum - widłoząb kędzierzawy (m.) - Gewelltblättriges Gabelzahnmoos (n.)
Dicranum scoparium - widłoząb miotlasty (m.) - Gewöhnliches Gabelzahnmoos (n.)
Diphasiastrum complanatum - widlicz spłaszczony (m.) - Gewöhnliche Flachbärlapp (m.)
Hylocomium splendens - gajnik lśniący (m.) - Etagenmoos, (n.), Stockwerkmoos (n.)
Hypnum cupressiforme - rokiet cyprysowaty (m.) - Zypressenschlafmoos (n.)
Leucobryum glaucum - bielistka siwa (f.) - Gemeine Weißmoos(n.), Echtes Weißmoos (n.), Ordenskissenmoos (n.)
Melampyrum pratense - pszeniec zwyczajny (m.) - Wiesen-Wachtelweizen (m.)
Monotropa hypopitys - korzeniówka pospolita (f.) - Fichtenspargel (m.)
Pleurozium schreberi - rokietnik pospolity (m.) - Rotstängelmoos (n.)
Ptilium crista-castrensis - piórosz pierzasty (m.) - Echtes Federmoos (n.), Farnwedelmoos(n.)
Pyrola chlorantha - gruszyczka zielonawa (f.) - Grünblütige Wintergrün (n.), Grünliches Wintergrün (n.)
Pyrola minor - gruszyczka mniejsza (f.) - Kleines Wintergrün (n.)
Pyrola rotundifolia - gruszyczka okrągłolistna (f.) - Rundblättriges Wintergrün (n.)
Trientalis europaea - siódmaczek leśny (m.) - Siebenstern
Vaccinium myrtillus - borówka czarna (f.), czarna jagoda (f.) - Heidelbeere (ż.), Blaubeere (ż.), Schwarzbeere (ż.), Mollbeere (ż.), Wildbeere (ż.), Waldbeere (ż.), Bickbeere (ż.), Zeckbeere (ż.), Moosbeere (ż.)
Vaccinium uliginosum - borówka bagienna (f.) - Rauschbeere (ż.), Trunkelbeere (ż.), Moorbeere (ż.), Nebelbeere (n.)
Vaccinium vitis-idaea - borówka brusznica (f.) - Preiselbeere (ż.)
Cladonia arbuscula - chrobotek leśny (m.) - Es sind keine Namen in der deutschen
Cladonia rangiferina - chrobotek reniferowy (m.) - Echte Rentierflechte (ż.)
Peltigera aphthosa - pawężnica brodawkowata (f.) - Apfelflechte (ż.)

porosty (pl.m.) - Flechten (pl.ż.)
runo leśne (n.) - Krautschicht(ż.)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz