wtorek, 8 września 2015

Śródlądowy bór sosnowy suchy - Flechten-Kiefernwald

Śródlądowy bór sosnowy suchy

Flechten-KiefernwaldCladonio-Pinetum - Śródlądowy bór sosnowy suchy - Flechten-Kiefernwald


Śródlądowy bór sosnowy świeży rośnie na ubogich gruntach piaszczystych - bielicach i arenosolach. Spotykany na wydmach i sandrach. Las ten znajduje się na liście siedlisk przyrodniczych Natura 2000 - kod 91T0 sosnowy bór chrobotkowy. Niemiecki odpowiednik to Flechten-Kiefernwald.


Der Flechten-Kiefernwald wächst auf sandigen Böden - Podsol oder Podsol-Ranker.Er basiert auf den Dünen und Sander gesehen. Dieser Wald ist auf der Liste von FFH-Lebensraumtypen (Natura 2000) - Code 91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder. Śródlądowy bór sosnowy suchy ist die polnische Äquivalent.

Drzewostan - Waldbestand

Sosna zwyczajna - Waldkiefer


Betula pendula - brzoza brodawkowata (f.) - Hänge-Birke (ż.), Sandbirke (ż.), Weißbirke (ż.), Warzenbirke (ż.)
Pinus sylvestris - sosna zwyczajna (f.) - Waldkiefer (ż.), Gemeine Kiefer (ż.), Rotföhre (ż.), Weißkiefer (ż.), Forche (ż.)


drzewostan (m.) - Waldbestand (m.), Baumbestand (m.)

Podszyt - Unterholz

Jałowiec pospolity - Gemeiner Wacholder

Juniperus communis - jałowiec pospolity (m.) - Gemeiner Wacholder (m.)
Viscum album - jemioła pospolita (f.), jemioła biała (f.), strzęśla (f.) - Weißbeerige Mistel (ż.), Weiße Mistel (ż.), Laubholz-Mistel (ż.), einfach Miste (ż.) 


podszyt (m.), poszycie lasu (n.) - Unterholz(n.)


Runo leśne i porosty - Krautschicht und Flechten
Borówka czarna - Heidelbeere


Calluna vulgaris - wrzos pospolity (m.) - Besenheide (ż.), Heidekraut (n.), Erika (ż.)
Chimaphila umbellata - pomocnik baldaszkowy (m.) - Dolden-Winterlieb (n.), Doldiges Winterlieb (n.), Doldiges Wintergrün (n.)
Corynephorus canescens - szczotlicha siwa (f.) - Silbergras(n.)
Dicranum fuscescens - widłoząb ciemny (m.) - Braunes Gabelzahnmoos  (n.)
Dicranum polysetum - widłoząb kędzierzawy (m.) - Gewelltblättriges Gabelzahnmoos (n.)
Dicranum scoparium - widłoząb miotlasty (m.) - Gewöhnliches Gabelzahnmoos (n.)
Diphasiastrum complanatum - widlicz spłaszczony (m.) - Gewöhnliche Flachbärlapp (m.)
Festuca ovina - kostrzewa owcza (f.) - Echter Schaf-Schwingel(m.),  Eigentlicher Schwingel(m.), Gemeiner Schwingel(m.)
Hylocomium splendens - gajnik lśniący (m.) - Etagenmoos, (n.), Stockwerkmoos (n.)
Melampyrum pratense - pszeniec zwyczajny (m.) - Wiesen-Wachtelweizen (m.)
Monotropa hypopitys - korzeniówka pospolita (f.) - Fichtenspargel (m.)
Pleurozium schreberi - rokietnik pospolity (m.) - Rotstängelmoos (n.)
Ptilium crista-castrensis - piórosz pierzasty (m.) - Echtes Federmoos (n.), Farnwedelmoos(n.)
Pyrola chlorantha - gruszyczka zielonawa (f.) - Grünblütige Wintergrün (n.), Grünliches Wintergrün (n.)
Pyrola minor - gruszyczka mniejsza (f.) - Kleines Wintergrün (n.)
Pyrola rotundifolia - gruszyczka okrągłolistna (f.) - Rundblättriges Wintergrün (n.)
Trientalis europaea - siódmaczek leśny (m.) - Siebenstern
Vaccinium myrtillus - borówka czarna (f.), czarna jagoda (f.) - Heidelbeere (ż.), Blaubeere (ż.), Schwarzbeere (ż.), Mollbeere (ż.), Wildbeere (ż.), Waldbeere (ż.), Bickbeere (ż.), Zeckbeere (ż.), Moosbeere (ż.)
Vaccinium uliginosum - borówka bagienna (f.) - Rauschbeere (ż.), Trunkelbeere (ż.), Moorbeere (ż.), Nebelbeere (n.)
Vaccinium vitis-idaea - borówka brusznica (f.) - Preiselbeere (ż.)
Cladonia arbuscula - chrobotek leśny (m.) - Es sind keine Namen in der deutschen
Cladonia furcata - chrobotek widlasty(m.) - Es sind keine Namen in der deutschen 
Cladonia gracilis - chrobotek wysmukły (m.) - Es sind keine Namen in der deutschen 
Cladonia rangiferina - chrobotek reniferowy (m.) - Echte Rentierflechte (ż.)
Peltigera aphthosa - pawężnica brodawkowata (f.) - Apfelflechte (ż.)
Ptilidium ciliare - rzęsiak pospolity - Behaartes Federchen-Lebermoos Großes (n.), Sand-Federchen-Lebermoos (n.)

porosty (pl.m.) - Flechten (pl.ż.)
runo leśne (n.) - Krautschicht(ż.)

niedziela, 6 września 2015

Suboceaniczny bór sosnowy świeży - Weißmoos-Kiefernwald

Suboceaniczny bór sosnowy świeży

Weißmoos-Kiefernwald


Suboceaniczny bór sosnowy świeży to popularne zbiorowisko roślinne. Las ten występuje głównie na nizinach. Rośnie on na glebach bielicowych. Niemiecki odpowiednik to Weißmoos-Kiefernwald.

Weißmoos-Kiefernwald ist ein beliebtes Pflanzengemeinschaft. Dieser Wald auftritt in den Niederungen. Er wächst auf der Bleicherde. Suboceaniczny bór sosnowy świeży ist die polnische Äquivalent.

Drzewostan - Waldbestand

Sosna zwyczajna - Waldkiefer

Autor: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (Wikipedia, public domain) 

Betula pendula - brzoza brodawkowata (f.) - Hänge-Birke (ż.), Sandbirke (ż.), Weißbirke (ż.), Warzenbirke (ż.)
Fagus sylvatica - buk zwyczajny (m.) - Rotbuche (ż.)
Picea abies - świerk pospolity (m.) - Gemeine Fichte (ż.)
Pinus sylvestris - sosna zwyczajna (f.) - Waldkiefer (ż.), Gemeine Kiefer (ż.), Rotföhre (ż.), Weißkiefer (ż.), Forche (ż.)
Quercus petraea - dąb bezszypułkowy (m.) - Traubeneiche (ż.)
drzewostan (m.) - Waldbestand (m.), Baumbestand (m.)

Podszyt - Unterholz

Kruszyna pospolita - Falbaum

Frangula alnus - kruszyna pospolita (f.) - Falbaum (m.)
Juniperus communis - jałowiec pospolity (m.) - Gemeiner Wacholder (m.)
Juniperus sabina - jałowiec sabiński (m.) - Sadebaum (m.)
Sorbus aucuparia - jarząb pospolity (m.), jarzębina (f.) - Vogelbeere (ż.)
Viscum album - jemioła pospolita (f.), jemioła biała (f.), strzęśla (f.) - Weißbeerige Mistel (ż.), Weiße Mistel (ż.), Laubholz-Mistel (ż.), einfach Miste (ż.) 
podszyt (m.), poszycie lasu (n.) - Unterholz(n.)

Runo leśne i porosty - Krautschicht und Flechten

  

Wrzos pospolity - Basenheide

Calluna vulgaris - wrzos pospolity (m.) - Besenheide (ż.), Heidekraut (n.), Erika (ż.)
Chimaphila umbellata - pomocnik baldaszkowy (m.) - Dolden-Winterlieb (n.), Doldiges Winterlieb (n.), Doldiges Wintergrün (n.)
Deschampsia flexuosa - śmiałek pogięty (m.) - Draht-Schmiele (ż.), Geschlängelte Schmiele (ż.)
Dicranum fuscescens - widłoząb ciemny (m.) - Braunes Gabelzahnmoos  (n.)
Dicranum polysetum - widłoząb kędzierzawy (m.) - Gewelltblättriges Gabelzahnmoos (n.)
Dicranum scoparium - widłoząb miotlasty (m.) - Gewöhnliches Gabelzahnmoos (n.)
Diphasiastrum complanatum - widlicz spłaszczony (m.) - Gewöhnliche Flachbärlapp (m.)
Hylocomium splendens - gajnik lśniący (m.) - Etagenmoos, (n.), Stockwerkmoos (n.)
Hypnum cupressiforme - rokiet cyprysowaty (m.) - Zypressenschlafmoos (n.)
Leucobryum glaucum - bielistka siwa (f.) - Gemeine Weißmoos(n.), Echtes Weißmoos (n.), Ordenskissenmoos (n.)
Melampyrum pratense - pszeniec zwyczajny (m.) - Wiesen-Wachtelweizen (m.)
Monotropa hypopitys - korzeniówka pospolita (f.) - Fichtenspargel (m.)
Pleurozium schreberi - rokietnik pospolity (m.) - Rotstängelmoos (n.)
Ptilium crista-castrensis - piórosz pierzasty (m.) - Echtes Federmoos (n.), Farnwedelmoos(n.)
Pyrola chlorantha - gruszyczka zielonawa (f.) - Grünblütige Wintergrün (n.), Grünliches Wintergrün (n.)
Pyrola minor - gruszyczka mniejsza (f.) - Kleines Wintergrün (n.)
Pyrola rotundifolia - gruszyczka okrągłolistna (f.) - Rundblättriges Wintergrün (n.)
Trientalis europaea - siódmaczek leśny (m.) - Siebenstern
Vaccinium myrtillus - borówka czarna (f.), czarna jagoda (f.) - Heidelbeere (ż.), Blaubeere (ż.), Schwarzbeere (ż.), Mollbeere (ż.), Wildbeere (ż.), Waldbeere (ż.), Bickbeere (ż.), Zeckbeere (ż.), Moosbeere (ż.)
Vaccinium uliginosum - borówka bagienna (f.) - Rauschbeere (ż.), Trunkelbeere (ż.), Moorbeere (ż.), Nebelbeere (n.)
Vaccinium vitis-idaea - borówka brusznica (f.) - Preiselbeere (ż.)
Cladonia arbuscula - chrobotek leśny (m.) - Es sind keine Namen in der deutschen
Cladonia rangiferina - chrobotek reniferowy (m.) - Echte Rentierflechte (ż.)
Peltigera aphthosa - pawężnica brodawkowata (f.) - Apfelflechte (ż.)

porosty (pl.m.) - Flechten (pl.ż.)
runo leśne (n.) - Krautschicht(ż.)


środa, 2 września 2015

Kurowate w Europie - Fasanenartige in Europa

Kurowate w Europie - Fasanenartige in Europa


Bażanty - samiec i samica
Fasane - Männchen und Weibchen

Phasianidae - Kurowate (pl.f.) - Fasanenartige (pl.ż), Glattfußhühner (pl.ż.)
Phasianus colchicus - Bażant(m.) - Fasan (m.)
Perdix perdix - Kuropatwa (f.) - Rebhuhn (n.)
Coturnix coturnix - Przepiórka (f.) - Wachtel (ż.)

wtorek, 1 września 2015

Nigdy więcej wojny! - Nie wieder Krieg!


Nigdy więcej wojny! - Nie wieder Krieg!

Druga Wojna Światowa wybuchła 1 września 1939 roku.  Nigdy więcej wojny!
Zweite Weltkrieg ist am 1.September 1939 ausgebrochen. Nie wieder Krieg!


Narodowe Centrum Kultury: "A więc wojna - Tak rozpoczęła się II Wojna Światowa"
Nationale Kulturzentrum: "Also Krieg! - So begann Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen"

sobota, 29 sierpnia 2015

Jastrzębiowate: Największe ptaki drapieżne Europy - Habichtartige: Größten Greifvögel in Europa

Jastrzębiowate: Największe ptaki drapieżne Europy

Habichtartige: Größten Greifvögel in EuropaJastrząb  - Habicht

Accipitridae - Jastrzębiowate (pl.f.) - Habichtartige (pl.ż.)
Accipiter gentilis - Jastrząb (m.) - Habicht (m.)
Accipiter nisus - Krogulec (m.) - Sperber (m.)
Aegypius monachus - Sęp kasztanowaty (m.) - Mönchsgeier (m.), Kuttengeier (m.)
Aquila chrysaetos  - Orzeł przedni (m.) - Steinadler (m.)
Aquila clanga - Orlik grubodzioby (m.) - Schelladler (m.)
Aquila heliaca - Orzeł cesarski (m.) - Östlicher Kaiseradler (m.)
Aquila nipalensis - Orzeł stepowy (m.) - Steppenadler (m.)
Aquila pennata - Orzełek (m.) - Zwergadler (m.)
Aquila pomarina - Orlik krzykliwy (m.) - Schreiadler (m.)
Buteo buteo - Myszołów (m.) - Mäusebussard (m.)
Buteo lagopus - Myszołów włochaty (m.) - Raufußbussard (m.)
Buteo rufinus - Kurhannik (m.) - Adlerbussard (m.)
Circaetus gallicus - Gadożer (m.) - Schlangenadler (m.)
Circus aeruginosus - Błotniak stawowy (m.) - Rohrweihe (ż.)
Circus cyaneus - Błotniak zbożowy (m.) - Kornweihe (ż.)
Circus macrourus - Błotniak stepowy (m.) - Steppenweihe (ż.)
Circus pygargus - Błotniak łąkowy (m.) - Wiesenweihe (ż.)
Gyps fulvus - Sęp płowy (m.) - Gänsegeier (m.)
Haliaaetus albicilla - Bielik (m.) - Seeadler (m.)
Milvus migrans - Kania czarna (m.) - Schwarzmilan (m.), Schwarzer Milan (m.)
Milvus milvus - Kania ruda (m.) - Rotmilan (m.), Roter Milan (m.), Gabelweihe (ż.), Königsweihe (ż.)
Neophron percnopterus - Ścierwnik (m.) - Schmutzgeier (m.)
Pernis apivorus - Trzmielojad (m.) - Wespenbussard (m.)

piątek, 28 sierpnia 2015

Wybrane gatunki traw spotykane na łące (część 1) - Ausgewählte Grasarten auf der Wiese gefunden (T.1.)

Trawy - Gräser


Życica trwała - Deutsches Weidelgras 

Trawa - Gras (n.)
Poaceae - Wiechlinowate (pl.f) - Süßgräser (pl.ż.)
Briza media - Drżączka średnia (f.) - Mittleres Zittergras (n.)
Festuca pratensis - Kostrzewa łąkowa (f.) - Wiesen-Schwingel (m.)
Dactylis glomerata - Kupkówka pospolita (f.) - Gewöhnliches Knäuelgras (n.)
Phalaris arundinacea - Mozga trzcinowata (f.)- Rohrglanzgras (n.)
Anthoxanthum odoratum - Tomka wonna (f.)- Gewöhnliches Ruchgras (n.)
Phleum pratense - Tymotka łąkowa (f.)- Wiesen-Lieschgras (n.)
Poa pratensis - Wiechlina łąkowa (f.)- Wiesen-Rispengras (n.)
Alopecurus pratensis - Wyczyniec łąkowy (m.)- Wiesen-Fuchsschwanz (m.)
Lolium perenne - Życica trwała (f.)- Deutsches Weidelgras (n.)

wtorek, 25 sierpnia 2015

Zawisakowate - Schwärmer

Zawisakowate - Schwärmer

Motyle - Schmetterlinge

Fruczak gołąbek - Taubenschwänzchen


Fruczak gołąbek na tarasie  Hotelu "Zielone Tarasy" w Uniejowie- Taubenschwänzchen uf einer Terrasse in einem Hotel "Zielone Tarasy" in Uniejów

piątek, 21 sierpnia 2015

Jaskółki tylko dla dorosłych - Schwalben nur für Erwachsene (+18)

Jaskółki tylko dla dorosłych - Schwalben nur für Erwachsene

Jest jeszcze jeden "gatunek jaskółki". Uwaga! Tylko dla dorosłych!
Es ist andere "Spezies von Schwalbe". Achtung! Nur für Erwachsene!

Jaskółkowate - Schwalben

Jaskółkowate - Schwalben Systematyka:
Hirundinidae - Jaskółkowate - Schwalben (pl.ż.)
Riparia riparia - Jaskółka brzegówka - Uferschwalbe (ż.)
Hirundo rustica - Jaskółka dymówka - Rauchschwalbe (ż.)
Cecropis daurica - Jaskółka rudawa - Rötelschwalbe (ż.)
Delichon urbica - Jaskółka oknówka - Mehlschwalbe (ż.)

czwartek, 20 sierpnia 2015

Hydrofity cz.2 - Wasserpflanzen T.2


HYDROFITY - WASSERPFLANZEN

Wodnikowate - Tausendblattgewächse


Wywłócznik kłosowy - Ähriges Tausendblatt 


Haloragaceae - Wodnikowate - Tausendblattgewächse (pl.ż)
 • Myriophyllum verticillatum - Wywłócznik okółkowy - Quirliges Tausendblatt (n.) 
 • Myriophyllum spicatum - Wywłócznik kłosowy - Ähriges Tausendblatt (n.) 

Żabieńcowate - Froschlöffelgewächse

Strzałka wodna - Gewöhnliches Pfeilkraut

Alismataceae - Żabieńcowate - Froschlöffelgewächse (pl.ż.)
 • Sagittaria sagittifolia - Strzałka wodna - Gewöhnliches Pfeilkraut (n.) 
 • Alisma plantago-aquatica - Żabieniec babka wodna - Gewöhnlicher Froschlöffel (m.) 

Żabiściekowate - Froschbissgewächse

Żabiściek pływający - Europäische Froschbiss 

Hydrocharitaceae - Żabiściekowate - Froschbissgewächse (pl.ż.)
 • Hydrocharis morsus-ranae - Żabiściek pływający - Europäische Froschbiss (m.) 
 • Stratiotes aloides - Osoka aloesowata - Krebsschere (ż.) 
 • Elodea canadensis - Moczarka kanadyjska - Kanadische Wasserpest (ż.) 

Kosaćcowate - Schwertliliengewächse

Kosaciec żółty - Sumpf-Schwertlilie 

Iridaceae - Kosaćcowate - Schwertliliengewächse (pl.ż.)
 • Iris pseudacorus - Kosaciec żółty - Sumpf-Schwertlilie (ż.), Gelbe Schwertlilie (ż.) 

Rdestnicowate - Laichkrautgewächse

Rdestnica pływająca - Schwimmendes Laichkraut

Potamogetonaceae - Rdestnicowate - Laichkrautgewächse (pl.ż.)
 • Potamogeton natans - Rdestnica pływająca - Schwimmendes Laichkraut (n.) 
 • Potamogeton lucens - Rdestnica połyskująca - Spiegelndes Laichkraut (n.), Glänzendes Laichkraut (n.) 
 • Potamogeton crispus - Rdestnica kędzierzawa - Krauses Laichkraut (n.)

środa, 19 sierpnia 2015

Koniec przerwy - Ende der Ruhepause

Koniec przerwy - Ende der Ruhepause

Źródło: Nicht Lustig

-Da haben Wir ja den Grund für die Ganzen kopien mit einer Ente drauf. Eine Ente.
-Aha!
-Oto przyczyna, że wszystkie kopie (wychodzące z kopiarki) są z kaczką. Kaczka.
-Aha!
  

Drodzy czytelnicy!


Zbliża się jesień, więc pogoda będzie coraz mniej przyjazna. Dobra wiadomość - będzie więcej wpisów na blogu! :)
Pozdrawiam serdecznie
Boberus

Liebe Leser!


Nähern Herbst, so das Wetter wird immer weniger freundlich. Gute Nachricht - Es wird mehr Einträge auf dem Blog! :)
Mit freundlichen Grüßen
Boberus


piątek, 29 maja 2015

Mustelidae - Łasicowate - Marder

Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem - Dame mit dem Hermelin
(Muzeum Czartoryskich w Krakowie - Czartoryski-Museum, Krakau)

poniedziałek, 25 maja 2015

Niemieckie idiomy ze zwierzętami (cz.1.) - Deutsch Idiome mit Tieren (T.1.)

Oh mein Gott! Da ist er wieder! Und er hat sich das Ding gekauft! - O mój Boże! To znowu on! I coś kupił! 
Źródło: Nicht Lustig

Baran / owca - Hammel (m.) / Schaf (n.)

wtorek, 19 maja 2015

List do czytelników

Drodzy Czytelnicy!

Ostatnio na blogu zaszło parę istotnych zmian, z których uważam, że powinienem się Wam wytłumaczyć. Podzieliłem to na podrozdziały:

Hydrofity cz.1 - Wasserpflanze T.1

HYDROFITY - WASSERPFLANZE

Skrzypowate

Skrzyp błotny - Sumpf-Schachtelhalm

Equisetaceae - Skrzypowate - Schachtelhalmgewächse (ż.)

poniedziałek, 18 maja 2015

wtorek, 5 maja 2015

Kukułkowate i dudki w Europie - Die Kuckucke und Wiedehopfe in Europa

Słowem wstępu

Dziś o dwóch ciekawych ptaszynach, które kiedyś były jedną rodziną - oczywiście mam na myśli systematykę :) Poznajcie dudka i kukułkę! 

poniedziałek, 4 maja 2015

środa, 22 kwietnia 2015

Poza konkursem: Naukowcy odkryli płaza, który wygląda jak Kermit Żaba

Tak na rozluźnienie, tym bardziej, że wczoraj pojawił się post o niemieckich płazach. Na Kostaryce żyje żaba, która przypomina Kermita :) :

sobota, 11 kwietnia 2015

Ochrona Przyrody w Niemczech część I - Der Naturschutz in Deutschland, Teil I

Ochrona Przyrody w Niemczech część I - Der Naturschutz in Deutschland, Teil I

Naturschutzgebiet "Nuthe-Nieplitz-Niederung" Land Brandenburg - Rezerwat przyrody "Nuthe-Nieplitz-Niederung" Land Brandenburgia

Słówka: